Gårdsbutik

I den lilla gårdsbutiken säljer vi kött, skinn och garn från våra frigående lamm.